Etichete

, ,

Liceul “G. Bariţiu” din Cluj s-a înfiinţat la 19 octombrie 1919, prin hotărîrea Consiliului Dirigent. Printre limbile străine studiate la început au fost franceza şi germana, dar încă din perioada interbelică pe lista profesorilor noştri s-au aflat şi cîţiva dascăli italieni. După diversele vicisitudini provocate de Al Doilea Război Mondial şi de perioada comunistă, limba italiană a revenit aici din septembrie 1990. La iniţiativa directoarei Maria Dumbrăvan şi cu acordul Ministerului Învăţămîntului din Bucureşti, s-a înfiinţat secţia bilingvă, cu 7 ore săptămînale de limbă-literatură, cu clasele împărţite pe două grupe valorice, şi cîte 2 ore săptămînale de istorie şi geografie italiană. Din 1996 s-a negociat Memorandumul dintre Guvernul României şi Guvernul Italiei, adoptat în 2002, prin care s-a recunoscut pe plan internaţional specializarea bilingvă din cadrul liceului “G. Bariţiu”, iar şcoala este constant sprijinită de oficialităţile din Peninsulă. De atunci datează şi prezenţa lectorilor de limbă maternă, retribuiţi de statul italian. Din anul 2000 liceul cunoaşte o dezvoltare amplă pe mai multe direcţii: dobîndeşte numele de Colegiul Naţional “George Bariţiu”, îşi modernizează baza materială, îşi înnoieşte aspectul şi îşi diversifică oferta educaţională: la gimnaziu se introduc clasele cu studiu intensiv al italienei.

Diverse personalităţi ale culturii naţionale au avut tangenţe cu şcoala noastră. Au predat aici Margareta Cianciolo (Eta Boeriu, celebra traducătoare de mai tîrziu) şi Teodor Boşca (elev şi profesor al liceului, care a devenit mai apoi un cunoscut traducător poliglot și conferențiar universitar). Au fost elevi ai şcolii poetul Adrian Popescu (1954-1961), italienistul Marian Papahagi (1955-1966), poetul Ioan Alexandru (1958-1962) etc.

Sicilia-2017

Catedra de italiană este în prezent deservită de următoarele cadre didactice titulare: prof. dr. Laszlo Alexandru (din 1992), prof. gr. I Dana Ciultă (din 1996), prof. gr. I Anca Crăciun (din 1998), prof. de franceză și italiană Izabela Schleier (din 2008), prof. dr. Piergiorgio Mori (detașat din partea MAE al Italiei, din 2018). De la introducerea învăţămîntului bilingv în şcoala noastră, au mai funcţionat ca profesori de italiană: Ana Covaciu, Mircea Văran, Narcisa Ucă, Adina Avramescu, Lucia Maier, Simona Nahaiciuc, Anca Iovan, Aniela Moldovan, Carmen Dușa. S-au ilustrat lectorii italieni Giuseppina Bocca, Manuela Vasconi, Roberto Giunta, Enzo Palmisciano, Tiziana Raschiatore, Patrizio Trequattrini.

O atenţie deosebită a fost acordată dotării materiale a şcolii. Cu sprijinul financiar al autorităţilor italiene a fost inaugurată Sala Dante, cu o importantă bibliotecă şcolară şi capacităţi multimedia. Au devenit deja tradiţionale excursiile de studii, pe care le-am organizat în ultimii ani cu elevii secţiei noastre la Firenze, Genova, Pisa, Milano, Assisi, Perugia etc. Am desfăşurat ample activităţi de înfrăţire cu instituţii şcolare asemănătoare din Italia: Istituto Magistrale Statale “G. Bertacchi” din Lecco; Istituto Statale d’Arte Capo d’Orlando, Messina; Istituto Statale Superiore “E. Balducci”, Pontassieve; Istituto Statale Superiore “G. Ambrosoli”, Roma. Elevii coordonați de prof. Anca Crăciun au participat la competiția națională Festlettura, organizată la București de Institutul Italian de Cultură, și au cîștigat Premiul I (2016, 2017, 2018) și Premiul II (2019). Elevii coordonați de prof. dr. Laszlo Alexandru au participat la concursul internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila”, organizat la Agrigento, Sicilia, de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Instrucțiunii și Primăria orașului și au cîștigat “Premio straordinario per l’impegno” (2017), “Premio speciale città di Agrigento” (2018), “Terzo Premio” (2019).

Diploma-2018

Profesorii titulari ai catedrei de italiană au beneficiat de specializări succesive, la cursuri de profil din Italia: la Milano şi Perugia (prof. dr. Laszlo Alexandru), la Firenze şi Perugia (prof. Anca Crăciun), la Siena şi Perugia (prof. Dana Ciultă). Unele dintre acestea au fost sprijinite de programele internaţionale Comenius.

Elevii secţiei de italiană s-au implicat cu entuziasm în studiul limbilor străine şi în diversele activităţi extraşcolare. Acest lucru este confirmat şi de numărul mare de participări la concursurile de specialitate. Numeroşi bariţişti au cîştigat în ultimii ani Premiul I la Olimpiada Naţională de Limba Italiană. Alte zeci de elevi au obţinut premiul al II-lea şi al III-lea sau diverse menţiuni, la faza naţională sau la cea județeană a competiţiei de profil.

În perioada 2010-2011, Colegiul Naţional “G. Bariţiu” a fost implicat în desfăşurarea proiectului european Youth in Action “La storia ci unisce”, alături de Istituto Statale Superiore “E. Balducci” şi Scuola Media “Maria Maltoni” din Pontassieve (Italia), Liceul “Szent László” Budapesta şi Liceul “Bolyai János” Ocsa, Ungaria, Liceul “Saru” Bratislava, Slovacia şi Liceul Teoretic “Báthory István” Cluj-Napoca, România. Proiectul a beneficiat de finanţare europeană şi a vizat mai buna cunoaştere a elevilor şi a profesorilor care studiază sau predau limba italiană în diversele ţări ale continentului. Echipa Colegiului “G. Bariţiu” a fost coordonată de prof. dr. Laszlo Alexandru şi le-a inclus pe elevele din clasa a XII-a bilingv Gabrian Adana, Rîmbu Raluca, Sigarteu Diana, Crişan Adnana şi Vişan Andreea. Alte activităţi internaţionale, desfăşurate în şcoala noastră, au fost proiectul “Play”, coordonat de prof. Anca Crăciun în colaborare cu ONG-uri din România şi Italia, proiectul “Euroscola” (coordonat de prof. dr. Alina Bărăian, prof. Viorica Mândruţ şi prof. Laura Zmicală), proiectul “CentCinquant” (condus de prof. Carmen Bucur şi avînd parteneri din Italia, Franţa, Germania şi Polonia).

Întrucît nu existau materiale didactice la nivel naţional pentru predarea limbii italiene, prof. dr. Laszlo Alexandru a publicat Dicţionar italian-român (1999), Dicţionar practic italian-român şi român-italian (2003), Dicţionar italian-român, român-italian (2006, 2016) şi Memorator de limba italiană. Gramatică practică (2007, 2015, 2018). În plan literar, a redactat Antologia di letteratura italiana per le scuole (2018), a publicat cărți despre cel mai important autor italian: A revedea stelele. Contribuții la studiul operei lui Dante (2013, 2018), Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre Dante (2011), Dante parlato (2013). Numeroasele participări cu comunicări și conferințe la sesiunile internaţionale cu profil cultural-pedagogic (“Real şi virtual în evoluţia educabilului”, “Muzica în Divina Comedie”, “Alessandro Manzoni văzut azi”, “George Coșbuc – Comentarii la Divina Comedie”, “Eta Boeriu – Bringing Italian Literature in Romania” etc.) stimulează la permanente activităţi de autoperfecţionare.

Strînsa colaborare cu mass-media a făcut ca activitatea catedrei de italiană a Colegiului Naţional “G. Bariţiu” să fie prompt reflectată în ziarele locale, la radio şi la televiziune. Numeroasele talkshow-uri la care au participat unii profesori, alături de elevii remarcabili, au condus la popularizarea rezultatelor noastre. Cursurile de pregătire la italiană, pe care le propunem în regim gratuit absolvenţilor de clasa a VIII-a care doresc să urmeze secţia bilingvă, ne asigură o amplă bază de selecţie a viitorilor liceeni.

Rezultatele profesorilor de italiană ai Colegiului Naţional “G. Bariţiu” au fost răsplătite, în ultimii ani, cu numeroase distincţii şi diplome de excelenţă, atribuite de Guvernul României (2008), de Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj (2005), de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj (2011). Fiecare profesor al catedrei a primit din partea Consulatului Onorific al Republicii Italiene din Cluj “Diploma de Excelență” pentru rezultatele excepționale obținute în pregătirea elevilor la limba italiană (iunie 2019).

Predarea limbii italiene constituie deja un brand caracteristic pentru Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, o trăsătură care evidenţiază şcoala noastră în contextul instituţiilor de profil ale oraşului şi ale ţării, un motiv de mîndrie şi o permanentă sfidare de autodepăşire.

Diploma-2019

Publicitate