Etichete

, , , , ,

O interesantă competiție literară internațională se desfășoară anual, din 2017 încoace, în orașul Agrigento din Sicilia. Cînd se împlineau 150 de ani de la nașterea, în acele locuri, a faimosului prozator și dramaturg Luigi Pirandello, primăria și cîteva organizații cu profil cultural au demarat o competiție pentru liceenii din Italia și din străinătate. Preluînd un titlu al marelui sărbătorit (care a cîștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 1934), concursul “Uno, nessuno e centomila” constă în scurta adaptare teatrală a unei proze din ampla serie Novelle per un anno și, eventual, reprezentarea noii creații pe scena impunătorului teatru din localitate.

Locandina_Agrigento

Se știe că Pirandello, celebru pe plan mondial pentru revoluționarea artei dramaturgice, prin sfîșierea pactului ficțional și chestionarea statutului ontologic al personajelor, este și unul dintre cei mai prolifici prozatori din literatura universală. Pe lîngă romanele care l-au făcut cunoscut, seria de Nuvele pentru un an se întinde pe 15 volume și include peste 250 de proze scurte, de o factură foarte eteroclită. Întregul edificiu cuprinde o adevărată comedie/tragedie umană, în care sentimentele omenești cele mai frecvente, iubirea, ura, dorința de avere, teama, zgîrcenia, spaima de moarte, maternitatea, neliniștea măritișului, depresia vieții banale, răzbunarea neghioabă sînt transpuse în cele mai diferite decoruri din viața italiană modernă. Inspirate din momente ale vieții autorului, nuvelele sînt transfigurări artistice ale cîte unui crîmpei filosofic despre condiția umană, în general. Poveștile lui Pirandello vorbesc, pe scurt, despre întorsăturile tragice ale mariajului convențional, felul cum viața poate fi un aranjament de utilitate, pericolul oferit de patima răzbunării, obsesia falimentară a unei singure convingeri, ridicolul zgîrceniei, eficiența demagogiei, deprimarea care conduce la eșec și sinucidere, concursul de împrejurări care ne aruncă pe un drum sau altul, abilitatea de-a juca un anumit rol în viață etc.

agrigento1

Toate aceste obsesii fecunde stau de asemeni la temelia pieselor teatrale compuse de autorul născut în Agrigento. Așadar a fost legitimă curiozitatea organizatorilor competiției internaționale de-a vedea cum izbutesc adolescenții din ziua de azi să pună laolaltă  cele două mijloace artistice de comunicare – proza și dramaturgia -, pe urmele mentorului lor celebru.

În primul an am participat la această competiție în Sicilia, alături de șapte elevi ai mei din clasele a X-a și a XI-a de la Colegiul Național “G. Barițiu” din Cluj, care au adaptat piesa Due letti a due și au obținut “Premio straordinario per l’impegno”. Prețioasa gravură ne-a fost înmînată de rectorul italian al Academiei de Belle Arte din localitate. În anul următor, elevul meu Robert Apa a adaptat piesa Tradimenti și a cîștigat “Premio Speciale Città di Agrigento”, care ne-a fost oferit de însuși primarul orașului, iar inspectoarea Ministerului de Externe al Italiei ne-a răsplătit cu diplome speciale. Acum cîteva luni, la a treia ediție, în mai 2019, elevii mei Alex Briciu și Miruna Danciu, din clasa a XI-a, au pregătit piesa La buon’anima ritorna și au obținut “Terzo Premio”, în competiție cu elevi din SUA, Uruguay, Spania, Franța, Turcia și peste zece școli din Italia. Premiul din ceramică și diploma ne-au fost înmînate de dl. Roberto Nocella, director în Ministerul de Externe al Italiei.

agrigento2

Inspirat de atmosfera de emulație din jurul concursului din Agrigento, mi-am propus să verific situația traducerilor lui Pirandello în România. Am constatat că există cîteva antologii ale Nuvelelor pentru un an, realizate în anii ’50, ’60 și ’80 ai secolului trecut, de traducători înzestrați: Florin Chirițescu, Alexandru Balaci, Mihai Banciu. Selecțiile lor, bine orientate valoric, includ cam o treime din ansamblul prozelor scurte pirandelliene. Totuși, dată fiind amploarea operei și complexitatea întreprinderii, nu s-a realizat încă transpunerea întregii serii. Eu veneam după finalizarea traducerii complete a Divinei Comedii a lui Dante, într-o vastă ediție comentată de peste 2.000 de pagini – eram în căutarea unui nou proiect de anvergură. Nuvelistica lui Pirandello putea fi o sfidare pe măsură.

Am tradus și am publicat așadar, în cadrul Colecției de Italiană, pe care o coordonez la Editura Ecou Transilvan din Cluj, primele volume din ansamblul nuvelelor: Șalul negru și Viața goală. Îndată după lansarea de la Tîrgul Gaudeamus din Cluj, am avut oportunitatea de-a merge cu cele două cărți, abia ieșite de sub tipar, la întîlnirea din Agrigento. În fața unui numeros public internațional, de elevi și profesori, ziariști și scriitori, alături de d-na Nadia Fărcaș-Baciu, directoarea editurii, ni s-a oferit scena principală a impresionantului Teatru “Luigi Pirandello”, din Piața Luigi Pirandello, în orașul său de baștină, pentru a vorbi timp de o oră despre predarea limbii italiene la Cluj și proiectele noastre culturale de viitor. La finalul dezbaterii a urcat pe scenă dl. Calogero Firetto, primarul orașului, care ne-a felicitat pentru colaborarea eficientă, desfășurată în ultimii ani, și a preluat cărțile oferite de noi pentru biblioteca și muzeul orașului.

Ce va mai fi? O amplă serie de manifestări variate se preconizează în cadrul proiectului cultural Agrigento 2020. Intenția noastră este să ne continuăm participarea pe linie educativă, cu alți elevi clujeni, la a patra ediție a concursului “Uno, nessuno e centomila”. De asemeni, pe linie culturală, ne propunem să prezentăm în Sicilia următoarele volume din preconizata serie integrală a Nuvelelor pentru un an, în traducere română. Cu eforturi conjugate, din partea unor adolescenți, profesori, editori, scriitori, ziariști și oficialități publice, locale și naționale, distanțele dintre Italia și România pot fi diminuate.

agrigento3