Etichete

, , , ,

Relaţiile dintre cei doi profesori devin şi mai apropiate, prin şirul de vizite pe care şi le fac în timpul vacanţelor. Sejurul de cîteva zile, la unul sau la altul acasă, este planificat din timp, e inclus pe traseul obişnuitelor excursii estivale şi oferă prilejul discuţiilor de profunzime. Jung mărturiseşte apoi că îi duce dorul, ca spirit tutelar, şi îi cere cadou o fotografie-portret, pe care să şi-o plaseze pe birou. Freud ezită, refuză din modestie, pe urmă cedează în faţa insistenţelor. Psihiatrul vienez are ideea înfiinţării unei publicaţii de specialitate, care să le consolideze vocea în comunitatea medicală. Psihologul elveţian invocă scuze de sănătate şi de program supraîncărcat. Cercul de studii de la Zürich, care se întruneşte periodic pentru dezbateri, primeşte numele lui Sigmund Freud. Colegii îşi trimit unul altuia pacienţi pentru tratament. Drumul în doi spre glorie se conturează. Jung: “Mult stimate domnule profesor, / Marţea trecută am vorbit aproape o oră şi jumătate în faţa Asociaţiei medicilor despre cercetările dumneavoastră, iar conferinţa mea a fost primită cu lungi aplauze. Peste o sută de medici au fost prezenţi. Nimeni, cu excepţia a doi neurologi celebri, care s-au avîntat pe culmi moralizatoare, nu şi-a exprimat opoziţia”. Tot el îi comunică ideea organizării unui congres al adepţilor lui Freud, “la Innsbruck sau la Salzburg”. Freud îl informează că a găsit un editor interesat de lucrările lor ştiinţifice, unde poate facilita publicarea lui Jung. Autorul Interpretării viselor acceptă, după cîteva eschivări, să ţină o conferinţă în cadrul “Primului congres de psihologie freudiană”, pe care îl şi prezidează pînă la urmă, la Salzburg, în aprilie 1908. Lucrările de la întîlnirea internaţională, împreună cu altele, vor fi incluse în periodicul tocmai înfiinţat, Jahrbuch für psychoanalitische und psychopathologische Forschungen, la conducerea căruia este plasat Jung.

Surpriza noului an 1909, comunicată de Freud în scrisori, este invitaţia pe care a primit-o de a conferenţia la Clark University din Worcester, Statele Unite. Fără a-şi mai consulta colegii, psihanalistul vienez refuză. Perioada preconizată îl întrerupea din activitatea medicală şi îi provoca o consistentă pierdere financiară; iar cheltuielile de deplasare decontate erau minime. Iată însă că invitaţia preşedintelui universităţii Clark, prof. Stanley Hall, este reformulată, pentru o altă etapă calendaristică şi în condiţii băneşti mai favorabile. Acum situaţia se schimbă. Sigmund Freud se îmbarcă în călătoria peste ocean, împreună cu cei mai îndrăgiţi discipoli, pentru a exporta psihanaliza în Lumea Nouă. Îi stau alături Carl Gustav Jung (urmaşul desemnat), Ernest Jones (viitorul său biograf) şi psihiatrul maghiar Sándor Ferenczi (mîna sa dreaptă). O fotografie celebră le imortalizează expediţia.

Clark University, septembrie1909: in fata: Freud, Hall, Jung; in spate: Brill, Jones, FerencziClark University, septembrie 1909
în faţă: Freud, Hall, Jung
în spate: Brill, Jones, Ferenczi