Etichete

, , , ,

CGJungTreptat legăturile se consolidează – mai ales în urma eforturilor lui Freud de-a atenua şi chiar de-a elimina diferenţa de vîrstă, de experienţă şi de bibliografie dintre cei doi colocutori. Este elocventă evoluţia formulelor de adresare. De la “Stimate domnule coleg”, la “Dragă şi stimate domnule coleg”, “Dragul meu prieten”, “Dragă prietene”, “Dragă prietene şi moştenitor!”. La Jung evoluţia este mai prudentă, de la “Mult stimate domnule profesor”, la “Dragă domnule profesor”. Sînt edificatoare formulele finale. De la “al dumneavoastră, colegial devotat, Freud” şi “al dumneavoastră, cordial, Freud”, pînă la “al dumneavoastră credincios, Freud”. Întreaga relaţie se ilustrează prin strădania afectuoasă a medicului vienez de a şi-l apropia pe colegul elveţian, pe care îl admiră şi în ale cărui capacităţi profesionale este deplin încrezător. De partea cealaltă Jung este “ariciul” încruntat şi suspicios, spiritul critic nedomolit, care insistă să-şi puncteze, să-şi reafirme toate nuanţele diferite de gîndire.

În numeroase pagini sînt dezbătute cazurile medicale cu care se confruntă cei doi terapeuţi. Schimburile de opinii şi sfaturile binevoitoare, de la cel vîrstnic spre cel tînăr, devin recurente. Jung se destăinuie în privinţa unor vise ale sale, pentru care cere descifrarea specialistului. Sînt frecvente detaliile din viaţa lor de familie, cu opţiunea matrimonială a lui Jung, naşterea copiilor săi, bolile, accidentele sau căsătoria copiilor lui Freud etc. Incitante sînt momentele de criză erotică, prin transfer, cînd Jung e tulburat de pasiunea tinerei paciente Sabina Spielrein. Îndrumările pe care i le cere mai experimentatului Freud se referă atît la aspectele medicale pe care le ridică situaţia, cît şi la repercusiunile ei sentimentale. Ca o consecinţă, Spielrein va trece în îngrijirea lui Freud şi va deveni ea însăşi medic psihanalist. Apele se tulbură din nou cînd în scenă intră impetuoasa Lou Andreas-Salomé.

Circulă intens între colocutori publicaţiile lor proaspăt tipărite, sau chiar în curs de apariţie – cu rugăminţi de lectură şi apreciere critică preliminară. Hărnicia debordantă a lui Jung este remarcabilă. Freud îl priveşte cu un entuziasm lucid. Este foarte încrezător în destinul ştiinţific de excepţie al tînărului său prieten, dar ezită să-l urmeze pe tărîmul mai vast al filosofiei şi al mitologiei, aplicate la psihanaliză. Freud vrea să rămînă practicianul lipit cu picioarele pe pămînt. El preferă să-şi construiască teoriile din cazurile concrete cu care se confruntă în cabinetul medical, sau din aventurile şi legendele extrase din beletristica aflată la îndemîna tuturor. Jung aspiră la ceva mai mult de atît.