Etichete

, ,

Am avut bucuria să particip, la Chişinău, la a patra ediţie a conferinţei internaţionale organizate de Universitatea de Stat din Moldova, prin Departamentul de Literatură Universală şi Comparată, în colaborare cu Konrad Adenauer Stiftung. Sub coordonarea conf. univ. dr. Tatiana Ciocoi, între 21 şi 22 mai a.c., invitaţii au dezbătut tema “În oglinzile democraţiei: literatura europeană şi etica societară”.

După saluturile inaugurale, a venit consistenta prelegere a academicianului vienez Michael Metzeltin despre “Discursul naţional-statal european”, care a dinamizat asistenţa şi a dat frîu liber dialogului. Au urmat şase sesiuni cu intervenţii ştiinţifice pe temele şi subiectele cele mai diferite, dintre care spicuiesc: morala socială a autorului în totalitarism, cu aplicaţie pe cazul Tudor Arghezi; cultura română postmodernă; dezbaterile literare din anii ‘90; gîndirea democratică a lui Ion Heliade Rădulescu; resurecţia eticului şi esteticului arhaic la Lucian Blaga; şcoala românească de la Berlin; miturile antice şi actuale la Christa Wolf; Roland Barthes despre o etică a convieţuirii; mitologia populară; imaginile democraţiei; romanul contemporan; literatura în dezbateri parlamentare din sec. al XIX-lea; estetica literaturii din Republica Moldova în confruntarea cu sistemul totalitar; viziunea grotescă a utopiei lui Michel Houellebecq; reflecţii despre artistul imoral; activitatea de gazetar politic a lui Mihail Sebastian la ziarul Cuvîntul; principii etice în creaţia lui Nikos Kazantzakis etc.

Unii participanţi la conferinţă au provenit din zona central-europeană de românistică: acad. dr. Michael Metzeltin, dr. Petrea Lindenbauer şi dr. Florin Oprescu de la Universitatea din Viena, conf. dr. Ioana Scherf de la Universitatea Humboldt din Berlin. Alţii au ilustrat cercetarea academică românească: prof. dr. Ana Selejan şi prof. dr. Gheorghe Manolache de la Universitatea din Sibiu, dr. Lucian Chişu şi dr. Viorella Manolache de la Academia Română din Bucureşti, prof. dr. Vasile Spiridon şi lect. dr. Nicoleta Popa Blanariu de la Universitatea din Bacău, conf. dr. Florica Bodiştean de la Universitatea din Arad, dr. Roxana Patraş de la Universitatea din Iaşi. Li s-au alăturat numeroşi colegi, profesori şi conferenţiari de la Universitatea de Stat din Moldova, cercetători de la Academia Moldovei, editori şi ziarişti cu experienţă.

Conferinta_Chisinau

Partea senzaţională a întîlnirii a fost dată de vizita la pivniţele de la Cricova, în apropiere de Chişinău. Sub un munte excavat iniţial pentru exploatarea calcarului, ne-am pomenit în vreo 60 km. de galerii subterane, amenajate pentru depozitarea vinului şi prelucrarea şampaniei. Grupurile de turişti se deplasau prin măruntaiele muntelui în elegante maşinute electrice, iar uneori se vedeau depăşite pe culoarele spaţioase de microbuze şi autoturisme. Bulevardul central se deschidea, la stînga şi la dreapta, în alte străzi subterane: luminate cu neon şi întinse mult dincolo de limita vederii cu ochiul liber, ele erau presărate cu uriaşe cisterne de vin sau şampanie. Saloanele amenajate pentru degustarea specialităţilor, deşi se găseau la 60 de metri sub pămînt, erau ultra moderne, cu semnal telefonic şi wireless, cu personal eficient. Imaginea de labirint tentacular al etilismului debordant crea un amestec de angoasă şi stupefacţie.

Am găsit la Chişinău gazde la fel de călduroase şi entuziaste ca anul trecut, dispuse să lupte cu cele mai diverse greutăţi, de la cele financiare şi de organizare, pînă la aspectele inefabile, ţinînd de armonizarea atîtor preocupări şi personalităţi ştiinţifice. S-au dovedit mereu impecabile. Cu acest prilej am învăţat că, atunci cînd îşi propun să îmbrăţişeze pe cineva, recurg la o expresie admirabilă în conotaţiile ei: “dă-mi voie să te cuprind!”.

Cricova1Cricova2

Cricova3Cricova4Cricova5

Anunțuri