Etichete

, , , ,

Una dintre cele mai complexe rugăciuni, în simplitatea ei sculpturală, îi aparţine Sfîntului Francisc din Assisi: “Dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e discernimento, Signore, per fare la tua santa e vera volontà”. (Dă-mi credinţă adevărată, speranţă sigură şi caritate perfectă, înţelepciune şi discernămînt, Doamne, ca să-ţi împlinesc voia sfîntă şi dreaptă.)

San_Francesco

Publicitate