Etichete

, , , , , ,

E o lucrare istorică? Fără îndoială, căci ne prezintă destinul evreilor clujeni confruntaţi cu tragedia Holocaustului, din perspectiva unei comunităţi spulberate de năpastă. (“Abia la Cluj a aflat mama că părinţii ei, tatăl soţului şi trei fraţi ai lui, precum şi multe alte rude, prieteni şi vecini au fost deportaţi la Auschwitz, de unde nu s-au mai întors.”) E o frescă de familie? Cu siguranţă, fiindcă este urmărită pe rînd evoluţia componenţilor neamului, mai amplu sau mai succint, în funcţie de atestările documentelor. E o întreprindere memorialistică? În mod incontestabil, autorul face o sinteză de amintiri, aşa cum au fost ele păstrate în conştiinţa lui şi a rudelor sale. Îşi împleteşte propriile aduceri-aminte cu ale oamenilor apropiaţi (îl găzduieşte pe tatăl său bătrîn o jumătate de an în Israel şi îi ascultă cu emoţie relatările autobiografice; verişoara Jaffa, între timp decedată, a apucat să-i depene traumele din copilărie). E un album cu poze alb-negru? Multele fotografii de epocă vin să restituie chipul oamenilor care au trăit, modul lor de-a se îmbrăca şi de-a se comporta, ca tot atîtea mărci specifice ale existenţei. E o colecţie epistolară? Firul narativ este intersectat de numeroasele scrisori din epocă, pe care persoanele şi le trimit şi în care îşi afirmă pe şleau, fără menajamente, tandreţea, iubirea, nostalgia, dispreţul, ostilitatea sau ura, faţă de destinatar sau de un alt membru al familiei. Printr-un exerciţiu de sinceritate împins la limita trăirii emoţionale, ampla galerie de sentimente este în acelaşi timp analizată şi argumentată. Personajele invocă fapte şi întîmplări publice, sau din domeniul intimităţii familiale, pentru a-şi legitima trăirile sufleteşti. E un roman de aventuri? Tragismul evenimentelor social-istorice, dublate de dramatismul frămîntărilor sufleteşti – ce împing chiar la sinucidere –, şocantele răsturnări de situaţie în evoluţia biografică a unor oameni, confirmă o asemenea percepţie. Este o carte care se citeşte cu sufletul la gură, pînă la ceasuri mici din noapte. Un regizor inspirat ar putea construi de-aici un film de răsunet.

Reclame