Etichete

, , , , ,

Santa_VergineSituaţia se complică însă datorită faptului că, înainte de venirea lui Isus, botezul nu era practicat. Aşa se face că în cîntul XXXII al Paradisului sînt oferite noi explicaţii asupra condiţiei copiilor după moarte. Empireul, care constituie poarta de acces spre tronul lui Dumnezeu, are forma unui trandafir alb cu numeroase petale şi structura ierarhică a unui amfiteatru. În vîrful său, pe locul cel mai glorios, şade Sfînta Fecioară pentru rolul ei fundamental în mîntuirea credincioşilor. La picioarele ei stă Eva, strămoaşa originară. Pe treptele următoare sînt Rahela, Beatrice, iar apoi Sara, Rebeca, Iudita şi alte evreice venerate ale Vechiului Testament. Pe partea cealaltă pot fi văzuţi Sfîntul Ioan Botezătorul, Sfîntul Francisc, Sfîntul Benedict, Sfîntul Augustin şi alţii.

O linie orizontală desparte trandafirul alb la jumătate. În partea inferioară stau copiii, la rîndul lor separaţi în funcţie de apartenenţa la creştinism: în stînga cei născuţi înainte de Cristos, în dreapta cei născuţi după Cristos. Călăuza din acea împrejurare a protagonistului, anume Sfîntul Bernard, îl lămureşte pe Dante că în acest ţinut nimic nu poate fi întîmplător, aşa cum nu-şi află locul nici tristeţea, ori setea, ori foamea: căci prin legea eternă s-au stabilit toate cîte le vezi, încît toate se potrivesc pe deplin, aşa cum stă inelul pe deget. Şi prin urmare lumea aceasta fericită, în viaţa adevărată nu e fără de cauză pe o treaptă mai mult sau mai puţin onorată.

52. “Dentro a l’ampiezza di questo reame
casual punto non puote aver sito,
se non come tristizia o sete o fame:

55. ché per etterna legge è stabilito
quantunque vedi, sì che giustamente
ci si risponde da l’anello al dito;

58. e però questa festinata gente
a vera vita non è
sine causa
intra sé qui più e meno eccellente.”

Publicitate