Etichete

, , , , , ,

Metoda de gîndire a lui Galileo Galilei este de-o ciudăţenie spectaculoasă. Pe de-o parte el se revendică în mod fidel de la anumite pasaje ale Divinei Comedii. Pe de altă parte şterge toate conotaţiile metaforice, hiperbolice, ale textului poetic şi, dimpotrivă, îl creditează în absolut cu virtuţi matematice. Nimeni nu-l poate acuza pe astronom că nu l-ar fi citit pe Dante. Însă deturnarea semnificaţiilor artistice, presărate în corpul poemului, duce la cele mai năzdrăvane speculaţii. Iată un exemplu elocvent.

În cîntul XXXIV al Infernului, personajele Dante şi Virgiliu se apropie de centrul Pămîntului, unde e ţinut prizonier Lucifer. Protagonistul observă: împăratul ţinutului dureros ieşea din gheaţă de la jumătatea pieptului şi se poate spune că eu (Dante) semăn mai curînd cu un gigant, decît giganţii cu braţele lui: vezi bine-acum cît trebuie să fie acela întreg, dacă o parte din el era atîta.

28. “Lo ‘mperador del doloroso regno
da mezzo ‘l petto uscia fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno,

31. che i giganti non fan con le sue braccia:
vedi oggimai quant’ esser dee quel tutto
ch’ a così fatta parte si confaccia.”

luciferoGalilei comentează imperturbabil versurile: “Fiind aşadar scopul investigării noastre să aflăm mărimea gheţii şi ştiind că Lucifer ieşea din cea mai strîmtă (fiindcă despre ea e vorba în locul citat) de la jumătatea pieptului în sus şi ştiind în plus că acelaşi Lucifer are buricul la centrul lumii (…) dacă aşadar vom şti care e înălţimea lui Lucifer, vom avea şi distanţa de la buric la jumătatea pieptului şi în consecinţă semidiametrul cercului celui mai mic. Dar cît priveşte mărimea lui Lucifer, avem în versurile citate că este astfel, încît mai curînd seamănă Dante cu un gigant, decît un gigant cu un braţ de-al lui Lucifer: dacă vom şti aşadar înălţimea lui Dante şi cea a unui gigant, vom putea cerceta de-aici înălţimea lui Lucifer. Dar despre Dante ştim, din cîte se scriu despre viaţa lui, că a fost de statură medie, care este de 3 braţe: ne rămîne aşadar numai să cercetăm înălţimea unui gigant; şi astfel am rezolvat intenţia noastră, care era aceea de-a găsi mărimea gheţurilor, trebuind doar să cercetăm înălţimea gigantului, de unde apoi, în ordine compozitivă, ne vom putea urma căutarea…”

Reclame