Etichete

, , , , , ,

Grea mai era viaţa de artist în Evul Mediu! Unul şi acelaşi personaj trebuia să compună, să recite, să cînte, să danseze şi să improvizeze pentru a-i distra pe musafiri. Internetul nu funcţiona, televiziunea nu se inventase. Arta era sincretică, iar nobilimea – grosolană. În afară de avuţie şi amuzament, n-o interesa mare lucru. În asemenea condiţii mai curînd neprielnice, oamenii de rînd au simţit nevoia de-a pricepe ce anume se-ascunde într-o poezie adîncă, despre care se auzeau lucruri bune. S-au adresat cu o petiţie către priori şi notabilităţi, rugîndu-i “să vă îngrijiţi de-a obţine şi de-a aproba solemn ca să puteţi alege un om harnic şi înţelept, bine învăţat în ştiinţa acestui tip de poezie, pentru vremea pe care o vreţi, dar nu mai mult de un an, spre a citi cartea popular numită El Dante în oraşul Florenţa pentru toţi cei ce vor să ia aminte, în toate zilele fără sărbători, într-un şir de lecţii continuate cum de obicei se petrece în asemenea lucruri” (“vi preoccupiate di provvedere e di fare solennemente approvare che possiate scegliere un uomo valente e sapiente bene dotto nella scienza di questo tipo di poesia per il tempo che volete ma non maggiore di un anno perché legga il libro volgarmente chiamato «El Dante» nella città di Firenze per tutti coloro che vogliono ascoltare tutti i giorni non festivi in un ciclo di lezioni continuo come di solito avviene in simili affari”, după cum consemnează Franco Nembrini).

boccaccioLa 9 august 1373 consiliul florentin aprobă cererea şi-l numeşte pe Giovanni Boccaccio să citească şi să comenteze în faţa oamenilor Divina Comedie. Prozatorul îşi intră în atribuţii la 23 octombrie 1373, descifrînd pasajele danteşti în biserica Santo Stefano di Badia, de-a lungul a 60 de lecţii, cu care ajunge pînă la cîntul XVII din Infern. Apoi boala şi moartea îl doboară. Dar o nouă disciplină, intitulată Lectura Dantis, ce urma să dobîndească o incredibilă dezvoltare de-a lungul secolelor, tocmai fusese inaugurată.

Anunțuri