Etichete

, , , , , ,

Problema interpretei (cinematografice) din Observator cultural e că se amestecă pe domenii unde îi lipseşte elementara expertiză. Şi o face cu graţia elefantului în vizită prin magazinul de porţelanuri. Analizelor politologice, economice, sociale sau culturale despre viaţa aspră din comunism, ea le contrapune – cu o ţîfnă ce-ar trebui să taie cheful de contestaţie – propriile ei păreri. “Vrem, nu vrem, comunismul a însemnat, în România, posibilitatea de emancipare a unor categorii sociale defavorizate înainte.” Demagogia socialistă împotriva claselor exploatatoare, burghezo-moşiereşti, e scoasă de la naftalină şi capătă un nou lustru în centrul Capitalei.

comunism2

Bianca Burţa-Cernat se uită peste umăr la propriile ei experienţe de viaţă şi se întreabă “cu amărăciune dacă ne putem, de pildă, îngădui luxul (aş zice chiar impertinenţa) de a privi cu dispreţ către şoselele ‘proaste’ construite la noi înainte de 1989, cînd şi azi, la un sfert de secol de la Revoluţie, circulăm tot pe acele şosele (pe care n-am făcut decît să le cîrpim periodic)”. Ea contemplă ce s-a clădit în comunism “cînd, de fapt, azi trăim pe stoc din ceea ce s-a făcut atunci, vînzînd, eventual, totul la preţ de fier vechi”. Ea se felicită pentru învăţămîntul românesc din comunism – dar probabil nu şi pentru pionierii care strîngeau pe la vecini sticle, borcane şi fier vechi, după care toceau la virgulă frazele din manualul unic.

comunism

La acest sindrom de pensionară nostalgică mă simt dator să contrapun observaţiile unui reputat cercetător al fenomenului comunist mondial. “Sărăcia ajunsă la paroxism, anarhia, debusolarea tuturor ţărilor post-comuniste (cu precădere URSS) nu au, prin originile lor, dacă nu şi prin manifestările lor, nici un precedent istoric. Spre deosebire de alte catastrofe petrecute în trecut sau în alte zone ale lumii, distrugerile făcute de comunism nu provin nici de pe urma vreunui război pierdut, nici în urma vreunei invazii barbare, a unui cataclism natural sau climateric, nici de pe urma vreunei epidemii teribile. Originea comunismului a fost o idee, numai şi numai o idee” (Jean-François Revel).

Reclame