Etichete

, , , , , ,

Un alt argument al “victimei ultragiate” vorbeşte despre dauna spirituală pe care i-am produs-o, “un prejudiciu care-i lezează pînă la ultimele resorturi nu numai reputaţia, imaginea publică, ci şi demnitatea de om”. Iar ulterior: “Caracterizarea ca antisemit şi/sau negaţionist expune pe oricine desconsiderării, dispreţului şi oprobriului public, afectîndu-i în mod grav prestigiul, onoarea şi imaginea publică”. Dacă trebuie să cuantifice exact prejudiciul spiritual suferit, Paul Goma o dă pe interogaţii patetice: “Cum poate să fie logic să se afirme că o persoană care a fost acuzată prin numeroase articole şi alte materiale denigratoare ale pîrîţilor că a comis asemenea infracţiuni nu a suferit nici un prejudiciu moral, nu i-au fost afectate în vreun fel prestigiul, onoarea şi dreptul la imagine?”.

Taman în perioada cînd Goma vărsa lacrimi de crocodil pe la poarta judecătoriei, Consiliul Local al unei importante localităţi din România îi conferea titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara. Iar decizia a fost influenţată de chiar scrierile antisemite ale romancierului. Falsurile istorice i-au adus o teşcherea onorifică! Referatul Primăriei Timişoara menţionează că “explicaţia autorului pentru fermitatea cu care regimul antonescian îi pedepsise pe evrei, după 22 iunie 1941, consta în răzbunarea pentru faptele reprobabile din anul precedent [sic! – L.A.]. Totodată Paul Goma militează pentru asumarea responsabilităţii evreilor pentru crimele comise contra românilor [sic! – L.A.] şi este contra distorsionării istoriei în vederea inventării unui mit exclusiv al genocidului doar contra evreilor în scopuri politice (de dominaţie) [sic! – L.A.], economice (extorcare de fonduri) [sic! – L.A.] şi de culpabilizare a tuturor celorlalte naţiuni ne-evreieşti [sic! – L.A.]”.

Trăim vremuri tulburi, cînd un popă legionar e decorat de oficialităţile locale din Baia Sprie, iar un eseist antisemit de cele din Timişoara. Pînă nu urlă guvernele occidentale, ne prefacem că nu băgăm de seamă aberaţia şi mergem înainte. Adică înapoi. Fapt este că cetăţenia onorifică a Timişoarei nu intră în sintonie cu clamarea onoarei pierdute (şi trei kile de mastică prima). Căci Paul Goma fie este insultat, şi atunci nu-i onorat, fie este onorat, dar nu-i insultat. Din această dilemă nu poate ieşi, am zis!

Reclame