Etichete

, , , , , ,

Deschiderea unui proces în instanţă, împotriva unui şir de personalităţi publice, n-a însemnat altceva, pentru Paul Goma, decît un nou pretext de publicizare a sa, a scrierilor şi a ideilor sale inadmisibile. Nu dorinţa limpezirii conflictului, prin medierea unui judecător neutru, i-a animat intenţiile, ci construirea unei alte tribune de mucava, pentru propagarea prelungită a contrafacerilor. De-a lungul litigiului destinat să probeze că l-aş fi denigrat, Goma şi aliaţii săi au răsturnat în schimb peste mine o avalanşă de scorneli. Prozatorul a vrut să mă picteze ca pe-un ins venal, aşa că a zis-o pe şleau: am fost angajat de unii şi de alţii, pe la Bucureşti, am primit “fonduri, local, secretare, automobile (şi benzină!), şoferi” etc. Nimic nu era adevărat. Un ţuţer de-al său, Mircea Stănescu, remarcat printr-un mic plagiat şi prin traducerea în română a altui antisemit, mi-a făcut serviciul nedorit de a-mi răstălmăci ideile şi cuvintele. Un partizan frenetic, Dan Culcer, m-a copleşit cu grobianismele sale pe internet. În plină desfăşurare a procesului, criticul literar Gheorghe Grigurcu s-a năpustit în gazeta Jurnalul naţional, aparţinînd “reperului moral” Dan Voiculescu, pentru a-şi asigura cititorii că “oricîte obiecţii în bună ori rea credinţă i-am aduce, Goma se cade a fi socotit atît drept unul din scriitorii noştri de seamă, cît şi drept un reper moral de prim ordin”. Dacă tot era prin zonă, a scăpat două vorbe şi despre “stratagemele ieftine ale lui Laszlo Alexandru [care] trădează un partizanat, după cum se zvoneşte[,] materialmente profitabil”. De data asta beneficiile pe care le-aş fi realizat erau puse – mai subtil – pe seama zvonurilor. Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose…

În finalul Întîmpinării pe care am formulat-o la 09.05.2006 în atenţia Judecătoriei Bucureşti, am arătat:

“Avînd în vedere că:
– persoana care insultă cu încrîncenare destinul tragic al minorităţii evreieşti din România mă acţionează acum în instanţă pentru denigrare, deoarece i-am atras atenţia asupra derivelor sale antisemite;
– persoana care, după decembrie 1989, a beneficiat amplu de libertatea cuvîntului şi a opiniei mă acţionează acum în instanţă pentru denigrare, încercînd să-mi reteze tocmai libertatea cuvîntului şi a opiniei;
– persoana care mă denigrează în mod repetat şi scandalos mă acţionează acum în instanţă tocmai pentru denigrare,
Vă rog să respingeţi ca neîntemeiată acţiunea scriitorului Paul Goma.”

Prin Sentinţa civilă nr. 15886/02.12.2008 a fost respinsă acţiunea intentată de prozatorul turbulent împotriva contestatarilor săi. Judecătorul şi-a argumentat opţiunea servindu-ne inclusiv o fină lecţie de logică: dacă i s-ar da dreptate lui Goma, “s-ar ajunge la situaţia absurdă de a se recunoaşte reclamantului dreptul de a beneficia de libertate de expresie, dar să se interzică şi să se sancţioneze orice fel de reacţii faţă de afirmaţiile reclamantului, pe motiv că aduc atingere reputaţiei acestuia”.