Etichete

, , , , ,

Găsesc pe internet următoarea meditaţie atribuită lui Gustav Mahler: “Je suis trois fois apatride. Comme natif de Bohême en Autriche, comme Autrichien en Allemagne, comme juif dans le monde entier” (Sînt de trei ori apatrid. Ca născut din Boemia în Austria, ca austriac în Germania, ca evreu în lumea întreagă).

garyAceeaşi problemă identitară e trăită de Romain Gary, născut ca evreu de origine rusă în Lituania şi emigrat apoi în Franţa. După cum notează în Chien Blanc, “strămoşii mei tătari din partea tatălui erau autori de pogromuri, iar strămoşii mei evrei din partea mamei erau victime de pogromuri. Chiar că e o problemă”. Pentru a pune capăt întrebărilor legate de identitatea etnică, anunţă următorul arbore genealogic pentru fiul său Diego, născut din căsătoria cu actriţa Jean Seberg: “este din străbunic mongol, din mamă americană de origine suedeză, din bunică evreică, limba lui maternă e spaniola, deja de-acum, de la vîrsta de şase ani, este un excelent francez, guvernanta lui a hotărît să-l crească în religia catolică.”

Anunțuri