Etichete

, , , , , , ,

Se ştie că, în România, dacă vrei să moşmondeşti ceva, înfiinţezi o comisie. De ce era nevoie de-o anchetă suplimentară pentru a se constata ceea ce vedea o ţară-ntreagă, de la Borş la Calafat? Şi cu ce obraz verifică instituţia – care a depăşit de peste trei ori termenul legal de răspuns la petiţii – pe omul din cauza căruia a eşuat deja în ilegalitate?! Să trecem peste aceste bizarerii, să vedem ce s-a găsit la faţa locului.

– Managerul a fost convocat “prin curier, fax, e-mail, sms” să dea explicaţii în faţa comisiei judeţene, dar în zadar.
– Managerul a fost “suplinit” de corectorul revistei, dar mandatul de reprezentare al acestuia se referea doar la “perioada deplasărilor” şefului, deci era lipsit de valabilitate.
– Managerul solicitase concediu de odihnă şi trecuse la efectuarea acestuia, în lipsa unui răspuns pozitiv din partea superiorului ierarhic.
– Managerul i-a pedepsit pe unii subordonaţi, după ce el însuşi ceruse constituirea comisiei de disciplină, el însuşi fusese membru al comisiei de disciplină şi lui însuşi îi raportase comisia de disciplină rezultatele cercetării.
– Managerul l-a sancţionat pe ziaristul Ştefan Manasia cu reducerea salariului de bază pe 3 luni, “fără a se preciza procentul sau cuantumul sumei”.
– Sancţionarea lui Şt. Manasia se datora neatragerii unor colaboratori sau nerealizării unor abonamente la revistă – obligaţii care nu era clar dacă se află sau nu în fişa postului.
– Managerul l-a sancţionat pe ziaristul Ovidiu Petca prin reducerea salariului de bază pe 3 luni, “fără a se preciza procentul sau cuantumul sumei”.
– Sancţionarea lui O. Petca (decizia managerială 24/2013) se datora neîndeplinirii de către acesta a deciziei manageriale 18/2013, dar care fusese anulată prin decizia managerială 20/2013.
– Managerul a desfăcut contractul de muncă al ziariştilor Ştefan Manasia, Claudiu Groza şi Ioan-Pavel Azap, invocînd Hotărîrea Consiliului Judeţean Cluj nr. 214/2010, care desfiinţa posturile de redactor ocupate de aceştia. În realitate hotărîrea invocată nu desfiinţa posturile, ci le modifica titulatura. Alinierea la noua denumire se putea face printr-un simplu act adiţional.
– Managerul a acţionat divergent, într-un caz similar, solicitînd transformarea unui post de corector în post de secretar de redacţie, fără a mai organiza concurs.
– Managerul periclitează existenţa redacţiei, prin destituirea jurnaliştilor, întrucît OUG nr. 34/2009 împiedică noile angajări.

Publicitate