Etichete

, , , , , ,

Mircea Arman neglijează pierderile financiare provocate de voluntarismul său. În cadrul proiectului de management cu care a obţinut şefia Tribunei, candidatul a promis că va plasa “abonamente la nivelul a 50-150 bucăţi reviste la nivelul unor mari firme româneşti: Eon Energy Romania, Rompetrol, Hidroelectrica, Hidroserv, etc., în virtutea relaţiilor personale ale managerului”. Se preconiza astfel o ameţitoare creştere de tiraj şi, implicit, succesul economic pe plan cultural. Presa a comentat maliţios că angajamentul cu pricina, într-un document oficial, echivala cu traficul de influenţă asumat făţiş. Dar să trecem! Fapt este că, de cîte ori am plătit lumina sau gazul, de cîte ori am făcut plinul de benzină, am tot căutat Tribuna, şi n-am zărit-o. Cîte sute de abonamente a contractat oare managerul şef? Singura sa contribuţie în domeniul marketing se pare că e coperta lucioasă (la un conţinut extirpat) cu preţul majorat (de la 3 la 4 lei). Oare ce tiraj mai vinde azi Tribuna lui Arman, edificată după principiul “afară e vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”?!

Impunerea deliberată a unor consistente pagube financiare e reclamată, cu argumente credibile, în memoriul întocmit de înşişi redactorii revistei. “Refuzînd să asume o continuitate editorială, dl Arman a eliminat din activitatea Tribunei două direcţii care ne-au adus în ultimii ani o recunoaştere internaţională: expoziţia Tribuna Graphic – ediţia din 2012 fiind dedicată graficienilor polonezi, conform tradiţionalei colaborări dintre Consiliul Judeţean Cluj şi regiunea Malopolska –, precum şi publicarea albumelor prin care editura revistei s-a impus pe piaţa de carte de artă. De asemenea, s-a stopat buna colaborare cu comunităţile scriitoriceşti şi artistice din Turda şi Huedin, prin renunţarea la suplimentele publicate periodic în revistă. Aceste decizii au şi consecinţe economice, proiectele în cauză fiind finanţate şi constituindu-se ca venituri proprii ale revistei. Lucrările expoziţiilor Tribuna Graphic, donate Muzeului de Artă din Cluj, au o valoare estimată de aproape 45 000 de euro, iar albumele editate în ultimii ani au adus revistei venituri de circa 400 000 lei. De asemenea, suplimentele au fost bugetate de Consiliile Locale din Huedin şi Turda.”

Publicitate