Etichete

, , , , , , , ,

Primesc pentru informarea publică următorul document.

Către
Redacţia revistei Tribuna
Domnului manager Mircea Arman

Spre ştiinţă:

– Domnului Horea Uioreanu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;
– Domnului Ioan Oleleu, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;
– Domnului Vákár István Valentin, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;
– Domnului Okos-Rigó Dénes, Preşedinte al Comisiei de învăţământ, cultură, artă, religie;

Subsemnatul Ovidiu Petca, angajat al revistei Tribuna, formulez următoarea

Notificare

De 23 de ani sunt angajat la redacţia revistei Tribuna pe postul de desenator artistic, cu atribuţii de secretar tehnic de redacţie. Conform fişei postului, secretarul tehnic de redacţie, cu studii superioare, cu experienţă în munca de editare, asigură colaborarea cu redactorii de la revista Tribuna şi cu colaboratorii externi, asigură editarea materialelor stabilite de colectivul redacţional în şedinţa de redacţie anterioară tipăririi numărului, se ocupă de concepţia grafică a revistei, supervizează prezentarea grafică a revistei, finalizează împreună cu tehnoredactorul revista.

tribunaÎn aceşti ani am realizat, succesiv, machetele revistei, inclusiv macheta actuală, am supervizat prezentarea grafică a revistei şi m-am ocupat de strângerea materialelor destinate publicării.

Începând cu data de 18 februarie 2013, dată la care m-am întors din concediu medical, nu mi s-a mai permis să mă ocup de responsabilităţile mele în editarea revistei. În perioada în care am fost în concediu medical, 25 ianuarie–15 februarie, a fost modificată caseta redacţională fără să mi se aducă la cunoştinţă motivele pentru care numele meu a fost trecut la rubrica tehnoredactare.

Solicit restabilirea pe funcţia din care am fost îndepărtat prin rea-voinţă şi gravul dvs. abuz în funcţie, managerul hotărând unilateral, fără să mă anunţe, ca două persoane necalificate corespunzător să se ocupe de atribuţiile mele dobândite în urma meritelor dovedite pe parcursul prezenţei mele de decenii în redacţie, neluând în considerare că sunt singura persoană din cadrul redacţiei cu studii de arte plastice (secţia grafică) şi care are calificarea necesară şi experienţa pentru ducerea la îndeplinire a acestor atribuţii. Menţionez ca am fost angajat în 1990 de domnul Augustin Buzura, fiind în momentul acesta cel mai vechi angajat al revistei.

În numerele realizate după îndepătarea mea de două persoane fără studii de specialitate (absolvenţi de filologie) se observă degradarea calităţii revistei, ineficienţa în tehnoredactare, singurul lucru bun care s-a păstrat este doar structura machetei (şi aceea, făcută de mine). Nici măcar policromia – prost gestionată – a imaginii de pe prima pagina, costisitoare şi nefăcând parte din programul aprobat de consiliu, nu salvează calitatea plastică a revistei.

Aceasta se îmbină şi cu degradarea valorică a materialelor pentru că, în conformitate cu îndrumările dvs., şi munca redactorilor revine tot celor două persoane necalificate – corectorul şi tehnoredactorul. O mare parte dintre colaboratorii revistei, cu care am fost în permanentă legătură, precum şi importante personalităţi ale culturii clujene, au fost îndepărtate de dvs. din cercul publicaţiei noastre de care i-am apropiat în timp, cu destul efort, şi căreia i-am fidelizat, spre beneficiul unui profit cultural reciproc.

În tot acest timp, eu îmi petrec cele 8 ore la serviciu fără a avea un loc propriu (un birou sau măcar o masă destinată exercitării atribuţiilor mele) unde să-mi desfăşor munca şi, obligat de capriciile dumneavoastră nemotivate explicit şi raţional, stau în redacţie pe un… scaun casat. Tipul de însărcinări pe care mi le oferiţi, probabil pentru a determina plecarea mea din redacţie, nu sunt conforme pregătirii mele. Vă aduc la cunoştinţă şi pe această cale că fac parte din colectivul redacţional, nu din cel administrativ, ceea ce atrage consecinţa că, prin statutul meu, sunt chemat să răspund unor sarcini compatibile. Soluţionarea dosarului cu care m-aţi încărcat în data de 26 februarie 2013 revenea exclusiv responsabilului economic, adică dumneavoastră. Pentru aşa ceva nu mă socotesc competent în virtutea studiilor pe care le am şi nici nu cred că este fair play să lăsaţi pe seama altora ceea ce, prin contract propriu cu Consiliul Judeţean Cluj, ca şi în virtutea poziţiei dobândite prin concurs, v-aţi angajat personal să faceţi. Ca participant la viaţa cotidiană a redacţiei şi în virtutea experienţei de redacţie, mai observ că, datorită atmosferei inamicale, de presiune permanentă şi de ostilitate la adresa angajaţilor revistei, aţi creat o atmosferă irespirabilă, care s-a soldat cu forţarea demisiei colegului nostru Ştefan Socaciu. A fost un act abuziv să procedaţi astfel, punând în impas o întreagă politică editorială de succes a revistei noastre: cea de publicare a albumelor despre Cluj, bine vândute şi apreciate de public.

Mai adaug, spre deplină lămurire, că postul meu nu a fost creat în urmă cu trei ani pentru expoziţia Tribuna Graphic, aşa cum v-aţi exprimat în programul dvs., din necunoaştere sau din rea-voinţă. A fost tocmai invers, eu – de pe postul pe care îl ocupam –, punând în joc prestigiul personal de artist pe care l-am acumulat prin stăruinţe de o viaţă, am creat un proiect valoros, de succes, menit să îmbogăţească patrimoniul cultural clujean, punând în act o colaborare între trei instituţii prestigioase: Consiliul Judeţean, Revista Tribuna şi Muzeul de Artă. Acest proiect trebuie să continue şi anul acesta, fiind cuprins în programul acestor instituţii. Protestez împotriva dorinţei dvs. expres formulate de a-l suspenda în mod iraţional şi împotriva evidenţelor succesului său. O asemenea linie dezastruoasă de gestionare nu vine în întâmpinarea proiectului Cluj – capitală culturală în 2021, ci îl sabotează.

Având în vedere acestea, acţiunile dvs în exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor în conducerea instituţiei sunt susceptibile de a prejudicia interesul şi prestigiul instituţiei.

Ovidiu Petca
11.03.2013

Publicitate