Etichete

, , , ,

guardiniParcurg fără prea mare entuziasm eseurile danteşti ale lui Romano Guardini (1885-1968). Autorul e un teolog învăţat de origine italiană, naturalizat de tînăr în Germania, unde s-a profilat apoi ca filosof al catolicismului şi părinte al Bisericii secolului XX (după cum notează comentatorii). Din galeria vastă a scrierilor lui nu putea lipsi atenţia acordată poetului medieval al vieţii de apoi, examinată în diversele sale ipostaze. Guardini e, totuşi, un tip sec, rece, lipsit de farmecul scriiturii literare, care îşi urmăreşte imperturbabil ţintele analitice. Cele mai interesante pasaje ale lui sînt… numeroasele citate din Divina Comedie.

M-am bucurat, în asemenea circumstanţe aride, să-i dibuiesc totuşi o sclipire incitantă. “O gîndire profundă a Divinei Comedii asimilează răul cu greutatea. Să devii rău înseamnă să atîrni în greutate; de aceea păcatul cel mai grav, acela al trădării, se prăvăleşte în fundul cel mai îndepărtat al lumii. Binele este în schimb libertate, legătură cu înălţimea şi deschidere. Dante simte că, participînd la evoluţia în bine a penitenţilor, se înalţă tot mai uşor; pînă cînd mişcarea de asceză e înlocuită de-o nouă mişcare, cea a eliberării, ba chiar a extazului. Bunătate şi înălţime, lumină şi uşurinţă, puritate şi libertate se întrepătrund, iar ansamblul constituie una dintre cele mai bogate expresii existenţiale din poemul lui Dante.” (“Un pensiero profondo della Divina Commedia assimila il male alla pesantezza. Diventar cattivo significa pesare; perciò il peccato più grave, quello del tradimento, sprofonda nel fondo più basso del mondo. Il bene è invece libertà, relazione verso l’alto e l’aperto. Dante sente che, partecipando al divenire del bene nei penitenti, sale sempre più facilmente; finché al movimento di ascesa subentra un movimento nuovo, quello del liberarsi, anzi dell’essere rapiti. Bontà e altezza, luce e leggerezza, purezza e libertà si compenetrano, e l’insieme costituisce una delle più ricche espressioni esistenziali del poema di Dante.”)

Împletirea armonioasă dintre fizică şi metafizică, în capodopera dantescă, e o realitate incontestabilă şi cu atît mai surprinzătoare, cu cît cele două elemente corelate sînt, în gîndirea modernă de mai apoi, complet disparate.

Reclame