Etichete

, , , ,

“Sfîrşind a vorbi despre prelecţiunile noastre populare mai notez aici o aducere-aminte ce-mi trece prin cap. Era la întîia venire la putere a partidului roşu [liberal] pe la anii 1867-68 cînd era prefect în Iaşi răposatul Ştefan Sihleanu. Nu ştiu despre ce materie filosofică vorbea Maiorescu într-o duminică, cînd atinse şi ideea libertăţii şi o explică filosoficeşte după sistema sa. La un moment prefectul, ce se găsea în public, neputîndu-se deloc uni cu părerea conferenţiarului, deveni aşa de nervos şi se uită pînă într-atîta, încît se sculă de pe scaun şi strigă în gura mare: protestez! N-are cineva o idee de efectul ce face o asemenea întrerupere, admisibilă poate în adunări politice, în mijlocul expunerii liniştite a unei teorii filosofice! Oratorul zîmbi fără a se turbura, publicul întoarse capul în toate părţile, crezînd că este vreun nebun în sală, iar bietul prefect se făcu mititel pe scaunul său şi, pîndind momentul oportun, se furişă tiptil pînă la uşă. De atunci nu s-a mai arătat la prelecţiunile populare ale ‘Junimii’!” (Iacob Negruzzi).

Reclame