Etichete

, , , , ,

E util de reamintit că, pe lîngă exigenţele impuse de înlănţuirea celor 3 anafore pe cîte 4 terţine, pentru a se configura acrostihul de la începutul strofelor, Dante mai respectă desigur şi structura de “terza rima”, de la sfîrşitul fiecăruia dintre cele 39 de versuri, precum şi măsura de 11 silabe a fiecărui vers în parte!

O asemenea amplă desfăşurare de abilităţi poetice nu putea decît să fie îngemănată cu o la fel de vastă sinteză a domeniului prezentat. Cele 12 + 1 poveşti evocate se referă la întîmplări nefericite provocate de aroganţă şi pot fi echivalate după cum urmează: 1) “Vedeam pe cel ce-a fost creat nobil, mai presus de orice altă creatură, din cer prăbuşindu-se fulgerat, pe-o parte.” (Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, din trufie, şi-a fost alungat în Infern.) 2) “Vedeam pe Briareu străpuns de săgeata divină zăcînd, pe altă parte, cu trupul greu pe pămînt, cuprins de gerul morţii.” (Gigantul cu o sută de braţe, Briareu, s-a răsculat împotriva lui Zeus, care l-a fulgerat.) 3) “Vedeam pe Timbreu, vedeam pe Palas şi pe Marte, încă ţinînd armele în mîini, în jurul părintelui lor, privind trupurile Giganţilor răspîndite pe cîmpul de bătălie.” (Timbreu, Palas Atena şi Marte s-au luptat alături de Zeus împotriva Giganţilor rebeli, pe care i-au învins şi i-au ucis.) 4) “Vedeam pe Nembrot, stînd la picioarele marii lucrări, aproape rătăcit, şi privind lumea ce-n Senaar împreună cu el a fost trufaşă.” (Nembrot a încercat să înalţe Turnul Babel, dar măreaţa construcţie din cîmpia Senaar a fost distrusă de Domnul, care a amestecat graiurile constructorilor şi astfel le-a pedepsit sfidarea semeaţă.)