Etichete

, , , , ,

Mă aşteptam ca mesajul internaţional semnat de numeroşi oameni de vază, al căror nume e precedat de specificaţia “prof. dr.”, să fie impecabil măcar din punctul de vedere al limbii române. Din păcate n-a fost să fie. Am rămas visător în faţa amfibologiei din primul alineat: “Mulți dintre noi nu sunt implicați în niciun fel în politică; unii au afilieri și simpatii dintre cele mai diferite”. Mdeh, împrejurarea că unii au afilieri şi simpatii dintre cele mai diferite nu e în măsură să le umple demersul de credibilitate.

Anacolutul îşi ocupă locul proeminent în al doilea alineat al textului: “Sperăm ca această scrisoare să ajute la clarificarea oricăror concepții eronate cu privire la situația curentă și va deschide un dialog în legătură cu viitorul”. Sperăm ca această scrisoare să ajute şi… va deschide… nu e cea mai fericită exprimare a frustrărilor politice. Nu mă convinge nici adjectivul nehotărît “oricăror” la plural. Era de preferat: “clarificarea oricărei concepţii eronate” sau “clarificarea tuturor concepţiilor eronate”.

Deşi era o intervenţie cantitativ restrînsă, am remarcat în ea vreo patru virgule în faţa conjuncţiei copulative “şi”.

– “Articolul 95 al Constituției României este explicit, și [sic!] definește procedura de suspendare…”.
– “Ni se repetă constant – în ecou cu declarațiile Președintelui – că idealul european al unei societăți care garantează o viață decentă pentru toți este perimat, și [sic!] ar trebui să fie înlocuit de o societate ‘competitivă’…”.
– “Apreciem din toată inima timpul și preocuparea pe care le cheltuiți pentru examinarea contextului pe care l-am evocat, și [sic!] care privește climatul politic al României…”.
– “Sperăm că declarațiile Dvs de susținere a democrației în România vor reflecta de asemeni aceste fapte complexe, și [sic!] că, împreună, putem continua să lucrăm…”.

Anunțuri