Etichete

, , , , ,

După răstălmăcirea faptelor petrecute ori a prevederilor constituţionale, apelul devine foarte eliptic în privinţa altor pasaje legislative: “Articolul 95 al Constituției României este explicit, și definește procedura de suspendare, de la inițierea ei la sfârșitul procesului”. Şi ce-o fi spunînd, atît de explicit, articolul 95? El prevede condiţiile în care şeful statului poate fi penalizat cu suspendarea: “În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută”. Ce uită să precizeze epistola intelectualilor este că Parlamentul a respectat detaliile procedurale şi a implementat suspendarea, dar n-a demonstrat faptele grave cu care Preşedintele a încălcat Constituţia. Printr-o imensă formă fără fond, a fost declanşată o maşinărie care implica decizia a milioane de oameni, fără să fi existat motivaţia sa intrinsecă.

Atunci cînd aşa convine, misiva intelighenţiei e prea sumară cu detaliile – altele însă le deformează prin suprainterpretare. Curtea Constituţională a fost sesizată de Parlament, în legătură cu presupusele infracţiuni ale Preşedintelui. Organul judecătoresc a constatat printre altele, în paginile avizului său consultativ: “Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi-a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru”. Cum e transpus pasajul cu pricina, de către intelectualii români, în atenţia comisarilor europeni? “Curtea Constituţională a recunoscut că, substituindu-se Primului Ministru, Președintele Băsescu a încălcat principiul fundamental al separației și echilibrului puterilor.” Rea-credinţa patentă a autorilor scrisorii evoluează pe distanţa dintre “încercarea de a diminua” (cum stătea scris) şi “a încălcat principiul fundamental al separaţiei” (cum au citit ei).

Judecata Curţii Constituţionale mai cuprinde şi alte pasaje instructive. “Cu privire la celelalte declaraţii ale preşedintelui României, Curtea constată că acestea sunt simple afirmaţii, fără să constituie acte sau fapte care să conducă la încălcări grave ale Constituţiei.” Asemenea observaţii fireşte că nu şi-au mai găsit locul în epistola intelectualilor români către Uniunea Europeană. Esenţa manipulării aplicate de ei pendulează între minciună, răstălmăcire şi prezentare parţială a informaţiei.

Reclame