Etichete

, , , ,

“Şi sodomiţii, adică cei care au avut raporturi ‘împotriva naturii’, sînt pedepsiţi în Infern: sodomiţii, păcătoşii cei mai numeroşi ai cercului respectiv, sînt descrişi în timp ce aleargă sub o ploaie de foc, osîndiţi să nu se oprească vreodată. În Purgatoriu sodomiţii reapar, în cîntul XXVI, împreună cu depravaţii heterosexuali.

‘Nu dorim cenzura sau arderea pe rug – precizează Sereni – dar am vrea să se recunoască, în mod limpede şi fără ambiguităţi, că în Divina Comedie există conţinuturi rasiste, islamofobe şi antisemite. Arta nu poate fi deasupra oricărei judecăţi critice. Arta e făcută din formă şi conţinut şi chiar admiţînd că în Divina Comedie există diverse niveluri de interpretare, simbolic, metaforic, iconografic, estetic, aceasta nu ne autorizează să eliminăm semnificaţia textuală a operei, al cărei conţinut denigrator este evident şi contribuie, astăzi ca şi ieri, la răspîndirea acuzaţiilor false, care au costat de-a lungul secolelor milioane şi milioane de morţi. Persecuţii, discriminări, expulzări, arderi pe rug au avut de suferit din partea creştinilor evreii, homosexualii, maurii, popoarele necredincioase, ereticii şi păgînii, aceiaşi pe care Dante îi situează în cercurile infernului şi ale purgatoriului. Acesta este un rasism pe care lecturile simbolice, metaforice şi estetice ale operei, în mod evident, nu-l îndepărtează.’

‘Azi – conchide Sereni – rasismul e considerat o crimă şi există legi şi convenţii internaţionale care protejează diversitatea culturală şi apără de discriminare, ură sau violenţă din motive rasiste, etnice, naţionale sau religioase, şi la ele trebuie să ne raportăm; aşadar aceste conţinuturi, dacă sînt predate în şcoală şi declamate în public, contravin respectivelor legi, mai ales dacă lucrul se petrece în prezenţa uneia dintre categoriile discriminate. Este de datoria noastră să le semnalăm autorităţilor competente, inclusiv celor judiciare, că Divina Comedie prezintă conţinuturi jignitoare şi rasiste care trebuie aprofundate şi cunoscute. Solicităm, prin urmare, să fie îndepărtată Divina Comedie din programele şcolare ministeriale sau, cel puţin, să fie incluse necesarele comentarii şi clarificări’.”

Anunțuri