Etichete

, , , ,

Merg înainte cu traducerea analizei furnizate de agenţia de ştiri. “‘Studiind Divina Comedie – susţine organizaţia ‘Gherush92’ – tinerii sînt obligaţi, fără filtre sau explicaţii, să aprecieze o operă care calomniază poporul evreu, învaţă să-i împărtăşească mesajul de condamnare antisemită, repetat şi în zilele noastre în slujbe, predici, poveţe, cuvîntări şi care i-a atras poporului evreu durere şi doliu.’

În plus, continuă organizaţia, ‘în cîntul XXIII Dante pedepseşte Sinedriul care, potrivit creştinilor, a complotat împotriva lui Isus; conspiratorii, Caiafa ca preot suprem, Ana şi Fariseii îndură cu toţii aceeaşi pedeapsă, însă diferită de restul ipocriţilor: prin legea echivalenţei Caiafa stă gol şi răstignit pe jos, astfel încît toţi ceilalţi osîndiţi ipocriţi îl calcă în picioare’.

În cîntul XXVIII al Infernului – explică mai departe Sereni – Dante descrie suferinţele oribile pe care le îndură semănătorii de vrajbă, adică aceia care în timpul vieţii au provocat diviziuni politice, religioase şi familiale. Mahomed e prezentat ca un schismatic, iar Islamul ca o erezie. Profetului îi este sortită o pedeapsă atroce: trupul lui e despicat de la bărbie la şezut, încît maţele îi atîrnă printre picioare, o imagine care insultă cultura islamică. Ali, urmaşul lui Mahomed, în schimb, are capul retezat de la bărbie la rădăcina pletelor. Jignirea – adaugă – e încă mai evidentă deoarece trupul «sfîşiat» şi «schilodit» al lui Mahomed e asemănat cu o butie spartă, obiect ce conţine vinul, interzis în tradiţia islamică. În descrierea lui Mahomed sînt folosiţi termeni vulgari şi imagini înfiorătoare, încît în traducerea arabă a Divinei Comedii a filologului Hassan Osman au fost omise versurile considerate jignitoare’.”

Reclame